Ceník služeb

 

CENÍK VÝKONŮ HRAZENÝCH OSOBAMI, V JEJICHŽ  ZÁJMU SE PROVÁDĚJÍ

Vyšetření pro řidičský průkaz skupiny A, B, T, C 400Kč
Propíchnutí ušních boltců (1 perforace)   150Kč
Nastřelení náušnic (naši registrovaní klienti)  600Kč
Nastřelení náušnic (neregistrovaní klienti)   600Kč
Aplikace nepovinné očkovací látky   250Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro zotavovací akce               
(letní tábory, školy v přírodě)
200Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro sportovní akce 200Kč
Potvrzení na přihlášku do mateřské školy      150Kč
Odklad školní docházky   100Kč
Vypsání úrazového pojištění  300Kč
Přihláška na střední školu a učiliště  150Kč
Přihláška na vysokou školu, vyšší odborné školy, jazykové
školy (50 Kč za každou další přihlášku) 
150Kč
Výpis z dokumentace na žádost klienta  250Kč
Vystavení zdravotního průkazu  100Kč
Vyšetření pro zahraniční praxi studentů   400Kč
Streptest 100Kč

                      
                                    
                             
        
                                   
                                    
                                                
                                  

Streptest                                                                                      100Kč