Aktuality

 

Screeningové vyšetření sluchu u novorozenců
Informace pro rodiče

Cílem screeningu sluchu u novorozenců je včasný záchyt vrozené poruchy sluchu u dětí a zajištění případné následné péče tak, aby se zamezilo zejména opoždění vývoje komunikačních schopností u těchto dětí.

Základní vyšetření sluchu je možné provést krátce po narození. Provádí se jednoduchým, nebolestivým měřením. Dítě dostane do zvukovodu jemnou měřící sondu, přístroj vyšle slabý zvukový podnět a zaznamenává odpovědi sluchového ústrojí. Dítě během vyšetření spí.

Pokud dojde k vyvolání odezvy, označuje se vyšetření jako pozitivní a znamená to, že je zevní část sluchové dráhy v pořádku (poruchy vnitřní části sluchové dráhy jsou velmi vzácné). Negativní vyšetření – bez získané odpovědi – je potřeba zopakovat. Teprve tehdy, kdy i opakovaná vyšetření jsou bez odpovědi, lze vyslovit podezření na nějakou poruchu sluchu a je potřeba důkladnější vyšetření. Screening tak umožní v případě potřeby včasnou diagnózu a velmi výrazně zkrátí čas pro zahájení vhodné rehabilitace.

Výsledek vyšetření se zapisuje do zdravotnické dokumentace dítěte, propouštěcí zprávy dítěte, popř. jiné zprávy lékaře.

Vyšetření je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Screening sluchu u dětí ve věku 5 let
S platností od 1.1.2019 se provádí screeningové vyšetření sluchu u dětí ve věku 5 let. Informace o tomto vyšetření Vám bude sdělena během 5-ti leté preventivní prohlídky Vašeho dítěte. Screeningové vyšetření sluchu je provedeno na foniatrickém nebo ORL pracovišti. Seznam pracovišť, která tato vyšetření provedenou naleznete níže v uvedeném odkazu. Jedná se o vyšetření neinvazivní, nebolestivé. Nejprve lékař provede vyšetření uší dítěte (odstranění ušního mazu ze zvukovodu), následně jsou v audiologické komoře či tiché místnosti do sluchátek dítěti pouštěny tóny definované intenzity (hlasitosti) a frekvence (výšky). Záznam vyhodnotí ORL lékař nebo foniatr. Cílem screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let je záchyt poruchy sluchu před zahájením školní docházky, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností dítěte.

Adresář pracovišť zajišťujících screening sluchu u dětí ve věku 5 let (platný k 26.6.2020) https://www.otorinolaryngologie.cz/content/uploads/2020/02/screening-5let.pdf

 

Očkování proti meningokokovým nákazám hrazené dětem do 2 let od 1.5.2020
Na základě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění mají nově od 1.5.2020 plně hrazené očkování proti meningokokovým nákazám děti do 2 let věku. Podmínky hrazení jsou v případě očkování proti meningokoku skupiny B zahájení očkování do ukončeného 6. měsíce věku a v případě očkování proti meningokokům skupin A, C, W a Y provedení očkování ve 2. roce života. Tyto věkové indikace splňují vakcíny Bexsero (proti séroskupině B, držitel registrace firma GSK) a Nimenrix (proti séroskupině A, C, W a Y, držitel registrace firma Pfizer).

Invazivní meningokoková onemocnění patří mezi závažná infekční onemocnění vyvolaná bakterií Neiserria meningitidis, nejčastěji séroskupinami A, B, C, W, Y. Zdrojem nákazy bývá bezpříznakový nosič nebo nemocný jedinec. Meningokoky lze rozdělit do třinácti séroskupin – pouze šest z nich způsobuje život ohrožující onemocnění. Nejčastější séroskupiny meningokoka, které se u nás vyskytují, jsou B a C. Objevují se ale také onemocnění způsobená séroskupinou W a Y. V současné době již máme v ČR k dispozici vakcíny, které pokrývají všechny tyto nejčastější skupiny – jedny pokrývají bakterie séroskupiny A,C,W,Y a druhé séroskupiny B. Vždy je tedy nutná kombinace obou vakcín. Nic není stoprocentní, ale platí, že očkování je nejúčinnější formou prevence.

Nejzávažnější klinickou formou onemocnění jsou meningokokové meningitidy (záněty mozkových obalů) a sepse (otrava krve). Tato onemocnění mívají velmi rychlý průběh a k úmrtí může dojít i přes zahájenou léčbu během prvních 24-48 hodin po vzniku příznaků. Pro své počáteční nespecifické symptomy může být onemocnění pozdě diagnostikováno. K úmrtí dochází asi u 10-20 % pacientů. V České republice byla za posledních 10 let průměrná smrtnost 9 % (4,7- 14,7 %). Až u 20 % přeživších pacientů se vyskytují celoživotní následky, jako jsou amputace končetin, hluchota nebo mentální retardace.

Inkubační doba je většinou 3 až 4 dny od nákazy kapénkovou infekcí. Na začátku připomíná onemocnění běžnou chřipku – v prvních 4 hodinách se zpravidla projevuje bolestí hlavy, horečkou, nevolnostmi. Přibližně po 8 hodinách se dostavují potíže s dýcháním, následně pak tuhnutí šíje, či citlivost na světlo. Přibližně po 16 hodinách může nastat delirium, zmatenost a bezvědomí. Onemocnění mohou, ale bohužel také nemusí, provázet petechie (mnohočetné tečkovité krvácení do kůže) či skvrny na kůži, které nevyblednou ani tehdy, když na ně přitlačíme. Test můžeme provést pomocí zatlačení na místo výskytu například průhlednou skleničkou. Přesto nelze na tento test spoléhat a je dobré vyhledat lékaře vždy, když máme podezření.

Onemocnět může prakticky kdokoliv, ale dle statistik jsou nejohroženějšími skupinami malé děti do čtyř let, dospívající a lidé v mladším dospělém věku do 25 let. U této druhé skupiny riziko představuje zvláště období spojené se zahájením studia a bydlením mimo domov – na internátech, kolejích, nebo ve sdílených bytech. Vstupuje tu do hry sociální chování, které usnadňuje přenos nemoci. Pobyt v přelidněném prostředí (koncerty, kluby), líbání, kouření, nedostatek spánku, hromadné nocování, cestování a podobně jsou faktory, které k onemocnění mohou přispívat. Navíc jsou mladí lidé nejčastějšími bezpříznakovými přenašeči, kteří tak ohrožují další osoby ve své blízkosti – například mladší sourozence, nebo třeba seniory.Očkování je doporučené již od dokončeného 2. měsíce života dítěte, kdy zpravidla zahajujeme očkováním proti séroskupině B a doplňujeme kombinovanou tetravakcínou (proti séroskupině A, C, W, Y). V případě vakcíny proti typu B se jedná o schéma 2+1 dávka, tedy první dvě dávky v odstupu 2 měsíců a přeočkování v odstupu minimálně 6 měsíců. Druhou skupinou jsou pak dospívající, kde podáváme také oba typy očkovacích látek, proti séroskupině B ve dvou dávkách a jednu dávku kombinované tetravakcíny. Pro očkování v této věkové skupině máme již nyní proti séroskupině B dostupné dvě očkovací látky od různých výrobců.