Úvodní strana

 

Vítám Vás na internetových stránkách naší soukromé ordinace pro děti a dorost.     
Pravidelně zde budete nacházet informace o činnosti naší ambulance a chystaných změnách, zajímavosti z oboru, informace o očkování, dovolené a zástupech, změny ordinačních hodin atd. .. 

Věřím , že informace poskytované touto službou posílí naši vzájemnou spolupráci.

 

Informace o nás:

Ministerstvem zdravotnictví ČR přiznána specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor praktické lékařství pro děti a dorost.

Školitel pro obor praktické lékařství pro děti a dorost.

Průběh zaměstnání:

1986  - 1990 sekundární lékařka na dětském oddělení nemocnice v Kroměříži
Od roku 1993 provozovatel privátní ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Kroměříži

Lékařské organizace:

Členkou ČLK, OSPDL ČLS JEP, České pediatrické společnosti ČLS JEP.
1. místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

 

· Zdravotní sestra Jana Šerbanová